Kontakt

Obrt za trgovina Jozići
Šetalište dr. I. Lebovića bb
43000 Bjelovar
OIB 05526142773
tel. 097 646 2078
trgovinajozici@gmail.com